Slechte ervaring, goede geboorte: Nederlandse laagrisiko vrouwen met de ervaring van seksueel misbruik (In Dutch: Bad experience, good birth: Dutch low-risk women with experience of sexual abuse)

Authors: Hulst van der, L., Bonsel, G.J., Eskes, M., Birnie, E., van Teijlingen, E. and Bleker, O.P.

Journal: Tijdschrift voor Verloskundigen (Journal for Midwives)

ISSN: 0378-1925

Source: Manual

Preferred by: Edwin van Teijlingen