Αλβανικές ταυτότητες: Μύθος και ιστορία [Albanian Identities: Myth and History] (Greek, unauthorised translation)

Editors: Schwandner-Sievers, S. and Fischer, B.J.

Publisher: Papazisis

Place of Publication: Athens

ISBN: 9789600226652

Source: Manual

Preferred by: Stephanie Schwandner-Sievers