'Virgjëreshat' dhe 'elevantët në dyqanin e qelqurinave': Rreth sfidave ndërkombëtare të etnologjisë shqiptare në epokën post-socialiste ['Virgins’ and 'Bulls in a China Shop’: about the international challenges to Albanian Ethnology during the postsocialist period] (Albanian)

Authors: Schwandner-Sievers, S.

Editors: Schmitt, O.J. and Frantz, E.A.

Pages: 219-254

Publisher: Botime Përpjekja

Place of Publication: Tirana, Albania

Source: Manual

Preferred by: Stephanie Schwandner-Sievers