Interne fraude: onregelmatigheden in een cultuur van onzorgvuldigheid? Over processen van sense-making en decision-making in organisaties naar aanleiding van interne fraude en het daaropvolgende onderzoek door een privaat onderzoeksbureau

Authors: Van Calster, P.

Editors: Van Calster, P. and Vande Walle, G.

Pages: 240-258

Publisher: Den Haag: Boom Uitgeverij

The data on this page was last updated at 05:12 on February 26, 2020.