No profile picture available

Dr Patrick Van Calster

 • 01202 968118
 • pvancalster at bournemouth dot ac dot uk
 • Senior Lecturer In Criminology
 • Bournemouth Gateway Building BG501, St Pauls Lane, Bournemouth, BH8 8GP
Back to top

Journal Articles

 • Coombs, T., Abdelkader, A., Ginige, T., Van Calster, P. and Assi, S., 2023. Understanding synthetic drug analogues among the homeless population from the perspectives of the public: thematic analysis of Twitter data. Journal of Substance Use.
 • Coombs, T., Ginige, T., Van Calster, P., Abdelkader, A., Corazza, O. and Assi, S., 2023. New Psychoactive Substances in the Homeless Population: A Cross-Sectional Study in the United Kingdom. International Journal of Mental Health and Addiction.
 • Van Calster, P., 2022. Friedrich Nietzsche, Nihilism and the 21st Century. Journal of Theoretical & Philosophical Criminology, 14, 61-73.
 • Van Calster, P. and Van der Wagen, W., 2013. Actor-Netwerk Theorie: een vernieuwende kijk op cybercriminaliteit. Panopticon, 34 (3), 215-220.
 • Van Calster, P., 2012. Privatising Criminal Justice. International Journal of Criminal Law, 75 (3), 204-224.
 • Van Calster, P. and Van der Wagen, W., 2012. Criminologie 2.0: over de worsteling met cybercrime. Panopticon, 33 (5), 470-476.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2012. Als het aan UNIZO lag... Over publieke zaken en private actoren. Panopticon, 33 (2), 103-110.
 • Van Calster, P., 2012. Three Act Structure uitgelegd voor academici. Panopticon, 33 (3), 154-165.
 • Van Calster, P., Schuilenburg, M. and Guitjens, R., 2011. Bedrijfsverbetergebieden; een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium. Justitiële Verkenningen, 36 (5), 61-80.
 • Van Calster, P., 2011. Visualizing law in the age of the digital baroque; Arabesques and entanglements. Justitiële Verkenningen, 37 (7), 103-107.
 • Van Calster, P. and Branderhorst, L., 2011. I’m the Bad Guy? How did that Happen. Panopticon, 32 (3), 48-58.
 • Van Calster, P., Claessen, G. and van Velzen, C., 2011. Wat wijkagenten doet schrijven. De Praktische Invulling van Discretionaire Ruimte. Proces, 61-71.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2011. Molair en moleculair onderzoek in veiligheidsstudies. Panopticon, 31 (4), 59-69.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2011. Emergente Processen in het Veiligheidscomplex. Panopticon, 32 (1), 65-73.
 • Van Calster, P.J.V., 2011. Privatising Criminal Justice? Shopping in the Netherlands. Journal of Criminal Law, 75 (3), 204-224.
 • Van Calster, P. and Koemans, M., 2010. Narrativity as dislocation. Telling the unspeakable. European Journal of Intelligence Studies, 2 (2), 105-122.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2010. The Assassination of Gabriel Tarde by the Coward Emile Durkheim. Panopticon, 31 (5), 82-90.
 • Van Calster, P., van Krikke, T. and ten Have, P., 2010. Iedere samenleving krijgt de criminaliteits(beheersing) die zij verdient: over de Joker (en de Batman). Panopticon, 31 (2), 69-76.
 • Van Calster, P., Roosma, J. and Vis, T., 2010. Informatiegestuurde politie vanuit een politioneel cultuurperspectief. Proces, 89 (3), 177-192.
 • Van Calster, P., Roosma, J. and Vis, T., 2010. Intelligence-gestuurde politie en sociale categorisatie. Proces, 89 (1), 17-29.
 • Van Calster, P., 2010. Enkele kanttekeningen bij de (publieke) taken en verantwoordelijkheden van criminologen. Panopticon, 31 (1), 70-73.
 • Van Calster, P., Schuilenburg, M. and Coenraads, A., 2009. Onder de mensen; de aanpak van transportcriminaliteit door politie, verzekeraars en schade-experts. Justitiële Verkenningen, 35 (1), 43-62.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2009. Burgernet vanuit een nodal governance-perspectief. Justitiële Verkenningen, 35 (1), 93-112.
 • Van Calster, P., Schuilenburg, M. and Wesselink, L., 2009. De Collectieve Winkelontzegging. Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (1), 6-19.
 • Van Calster, P. and van Wilsem, J., 2008. De Pleegwijze van delicten als complementair onderdeel van kwantitatief criminologisch onderzoek. Panopticon, 29 (3), 57-61.
 • Van Calster, P. and Vis, T., 2008. Veranderingsprocessen bij politie: Intelligence-Led Policing. Panopticon, 29 (5), 68-86.
 • Van Calster, P., 2008. Netwerkonderzoek als perspectief op georganiseerde criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 34 (5), 33-50.
 • Van Calster, P. and Lippens, R., 2008. Niets is zo praktisch. 30 jaar theoretische impulsen vanuit Panopticon. Panopticon, 29 (6), 3-14.
 • Van Calster, P., 2006. Naar een criminologie van het lichaam? Over angst, het nemen van risico’s, belevingen en identiteit. Justitiële Verkenningen, 32 (5/6), 45-62.
 • Van Calster, P., 2006. Re-visiting Mr. Nice. on organized crime as conversational interaction. Crime, Law and Social Change, 45 (4-5), 337-359.
 • Van Calster, P. and Vander Beken, T., 2004. Denkers en Doeners. Onderzoekstradities inzake Georganiseerde Criminaliteit in België en Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, Jubileumuitgave 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, 9-14.
 • Van Calster, P., Lippens, R. and Ponsaers, P., 2004. Organisaties en Organisatiecriminologie. Enkele Bedenkingen over Organisatiemoraliteit en -criminaliteit in een Snel Evoluerend Organisatielandschap. Panopticon, 25 (4), 25-40.
 • Van Calster, P., 2003. Porters waardeketen: leidraad voor hervorming. Tijdschrift voor de Politie, 65 (5), 29-32.
 • Van Calster, P., 2003. De Integratieve Belofte van de Belgische Politiehervorming. Tijdschrift voor de Politie, 65 (4), 18-21.
 • Van Calster, P., 2002. Criminele Netwerken en Het Kleine-Wereld-Effect. Tijdschrift voor Criminologie, 44 (2), 141-149.
 • Lippens, R. and Van Calster, P., 2002. Policing as forestry? Re-imagining policing in Belgium. Social and Legal Studies, 11 (2), 283-305.
 • Lippens, R. and Van Calster, P., 2000. Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of a foodscare. Crime, Law and Social Change, 33 (4), 281-311.

Books

 • Van Calster, P., 2015. Crime, Control and Complexity. On the ‘Crime and Security Complex’ in Modern Western Society. PhD dissertation.
 • Governing security. The Hague: Eleven International Publishing.
 • Criminaliteit: Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland. Kluwer, Alphen aan den Rijn.
 • Calster, P.J.V.V. and Moor, L.G.H.G., 2010. Herstelrechtelijke politiezorg.
 • Lippens, R. and Calster, P.V., 2010. New Directions for Criminology Notes from Outside the Field. Maklu.
 • Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. Panopticon.
 • De Criminologische Kant van het Ondernemen. Den Haag: Boom Uitgeverij.
 • Van Pionier Naar Onmisbaar. Maklu.
 • Liber Amicorum Christiaen Eliaerts. Brussel: VUBpress.
 • Criminologie: tussen kritiek en realisme. Brussel: VUBpress.
 • Wie is de baas van de lokale politie? Balans tussen community policing en het gebruik van ingrijpende politietechnieken. Brussel: Politeia.
 • Calster, P.J.V.V. and Moor, L.G.H.G., 2007. Reassurance policing een alliantie tussen burgers en politie?.

Chapters

 • Green, I., Ginige, T., Demir, M. and Van Calster, P., 2020. Accumulation of Potentially Toxic Elements in Agricultural Soils. In: Pozzo, B. and Jacometti, V., eds. Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective: Attribution, Liability, Compensation and Restoration.. Intersentia, Cambridge.
 • Van Calster, P., 2019. Georges Bataille's Paleolithic Cave Art and the Human Condition. Representing the Experience of War and Atrocity. Palgrave.
 • Lippens, R. and Van Calster, P., 2013. Technologies of crime control: International developments and contexts. The Routledge Handbook of International Crime and Justice Studies. 350-370.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2012. Beyond Criminal Law. On the Dutch anti-social behaviour agenda. In: Vande Walle, G., Van Den Herrewegen, E. and Zurawski, N., eds. Crime, Security and Surveillance. Eleven International Publishing, The Hague, 17-32.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2011. Governing security: including the molecular into the molar. In: Blad, J. and Rozemond, K., eds. Governing Security. Eleven International Publishing, The Hague, 123-149.
 • Van Calster, P., 2011. Over de Onachtzaamheid van Wetenschappers en, de terreur van Veiligheidsideologieën. In: van der Leun, J., Muller, E., van der Schee, N., Schuyt, P. and van der Woude, M., eds. De Vogel Vrij. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, 333-345.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2011. ‘Eye to Eye with the Dutch Anti-Social Behaviour Agenda. In: Nelen, H. and Claessen, J., eds. Beyond the Death Penalty. Intersentia, Cambridge/Antwerp/Portland, 145-160.
 • Van Calster, P., 2011. De paradox van de Veiligheidsstaat. Een Exercitie in Culturele Criminologie. In: Schoep, G., Cleiren, C., van der Leun, J. and Schuyt, P., eds. Vervlechting van Domeinen. Kluwer, Alphen aan den Rijn, 141-151.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2010. On Gabriel Tarde, Complexity Theory and Complex Interactions. In: Lippens, R., ed. New Directions for Criminology. Notes from Outside the Field. Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, 171-190.
 • Van Calster, P. and van Swaaningen, R., 2010. Niets zo praktisch als een goede theorie. Over oorzaken en verklaringen in de criminologie. In: Muller, E., van der Leun, J. and Moerings, M., eds. Criminaliteit: Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland. Alphen aan den Rijn, 341-359.
 • Van Calster, P., 2010. Reassurance Policing als middel tot betere communicatie en samenwerking. In: Gunter-Moor, L., ed. Herstelgerichte Politiezorg. Dordrecht/Gent: Stichting SMVP Productions/Centrum voor Politiestudies, 151-177.
 • Van Calster, P., 2010. Studying Society, Safety, and Security: Notes on Observer Involvement. In: Lippens, R., ed. New Directions for Criminology. Notes from Outside the Field. Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, 17-38.
 • Van Calster, P., 2010. Why Criminal Law? Why Break It? If Broken, Then What? In: Lippens, R., ed. New Directions for Criminology. Notes from Outside the Field. Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, 7-16.
 • Van Calster, P., 2010. Herstelgerichte Politiezorg op het niveau van de wijk. In: Gunter-Moor, L., ed. Herstelgerichte Politiezorg. Dordrecht/Gent: Stichting SMVP Productions/Centrum voro Politiestudies, 115-129.
 • Van Calster, P., 2010. Herstelgerichte Politiezorg: een inleiding. In: Gunter-Moor, L., ed. Herstelgerichte Politiezorg. Dordrecht/Gent: Stichting SMVP Productions/Centrum voor Politiestudies, 9-15.
 • Van Calster, P., 2010. Wetenschap in Tijden van Gevaar en Bedreiging. In: Hildebrandt, H. and Pieterman, R., eds. Zorg om Voorzorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 179-217.
 • Van Calster, P., 2010. Veiligheidszorg is geen koekjesfabriek: het prestatiemanagement voorbij. In: Van Stokkum, B., Gunter-Moor, M. and Terpstra, J., eds. De politie en haar opdracht: De kerntakendiscussie voorbij. Antwerpen, Maklu, 81-95.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2010. De Collectieve Winkelontzegging. Een antwoord van willekeur op overlast. Omstreden Ruimte, Over de Organisatie van Spontaniteit en Veiligheid Amsterdam. vangennep, 137-157.
 • Van Calster, P., 2009. Overpeinzingen van een Gonzo-criminoloog. In: Ponsaers, P., Bruggeman, W., Vander Beken, T. and Vermeulen, G., eds. Van Pionier naar Onmisbaar. Over 30 jaar panopticon. Antwerpen: Maklu Juridische Uitgeverij, 562-577.
 • Van Calster, P., Hasselt, N. and van der Leun, J., 2009. The Netherlands. In: Hadfield, P., ed. Nightlife and Crime. Social Order and Governance in International Perspective. Oxford: Oxford University Press, 99-115.
 • Van Calster, P., Decorte, T. and Zaitch, D., 2009. (Auto)biografische Methoden. Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/Den Haag: Acco, 339-372.
 • Van Calster, P., 2009. Interne fraude: onregelmatigheden in een cultuur van onzorgvuldigheid? Over processen van sense-making en decision-making in organisaties naar aanleiding van interne fraude en het daaropvolgende onderzoek door een privaat onderzoeksbureau. In: Vande Walle, G., ed. De Criminologische Kant van het Ondernemen. Den Haag: Boom Uitgeverij, 240-258.
 • Van Calster, P., van Mansvelt, W., Witte, N. and van Wingerde, K., 2009. Keeping up appearances! Over (schijn)integriteit, de onmacht van regelgeving en de social license theorie. In: Vande Walle, G., ed. De Criminologische Kant van het Ondernemen. Den Haag: Boom Uitgeverij, 25-39.
 • Van Calster, P. and Vande Walle, G., 2009. Organisatiecriminologie in Nederland en België: op zoek naar een nieuw ritme. De Criminologische Kant van het Ondernemen. Den Haag: Boom Uitgeverij, 1-11.
 • Van Calster, P., 2009. Het Onderzoek naar Interne Fraude door Private Onderzoeksbureaus. In: Vande Walle, G., ed. De Criminologische Kant van het Ondernemen. Den Haag: Boom Uitgeverij, 225-239.
 • Van Calster, P. and Schuilenburg, M., 2009. De Collectieve Winkelontzegging. In: Boutellier, H., Boomstra, N. and Ham, M., eds. De Omstreden Ruimte. De spanning tussen regulering en spontaniteit. Boom Uitgeverij.
 • Van Calster, P., 2008. De publieke Veiligheidssector als cult. Over ‘prestatie’ en ‘presteren’ als cultwaarden in de organisatiecultuur van de publieke veiligheidssector. In: Devroe, E. and Collier, A., eds. Politiecultuur. Brussel: Politeia, 147-169.
 • Van Calster, P., 2008. The Tragedy of Late Modernity. In: Seijdel, J., ed. Social Engineering. Rotterdam: Nai Publishers, 194-204.
 • Van Calster, P., 2007. Politietechnieken en Methoden: Balans of Regelrechte Contradictie. In: Dormaels, A., Hendrickx, E. and De Kimpe, S., eds. Wie is de baas van de lokale politie? Balans tussen community policing en het gebruik van ingrijpende politietechnieken. Brussel: Politeia.
 • Van Calster, P., 2007. Het strafrechtsysteem als narratief proces. Over (de illusie van) maakbaarheid en controle. In: Christians, J. and et al., eds. Liber Amicorum Christiaen Eliaerts. Brussel: VUBpress, 319-332.
 • Van Calster, P., 2007. Reassurance policing en de Risk Society. In: Gunther Moor, L., ed. Reassuring Policing: een alliantie tussen burgers en politie?. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 91-96.
 • Van Calster, P., 2007. Reassurance policing en technology led policing. Hoeveel technologie kan een gemeenschapsgerichte/gebiedsgebonden politie eigenlijk aan?’. In: Gunther Moor, L., ed. Reassuring Policing: een alliantie tussen burgers en politie?. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 81-90.
 • Van Calster, P., 2007. Reassurance policing in praxis. In: Gunther Moor, L., ed. Reassuring Policing: een alliantie tussen burgers en politie?. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 41-46.
 • Van Calster, P. and Gunther Moor, L., 2007. ‘(On)mogelijkheden van reassurance policing in België en Nederland. In: Gunter-Moor, L., ed. Reassuring Policing: een alliantie tussen burgers en politie?. Dordrecht: Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 11-20.
 • Van Calster, P., 2002. Georganiseerde Criminaliteit: Data, Methoden en Dilemma’s. In: Beyens, K., Ponsaers, P., Vervaeke, G. and Goethals, J., eds. Criminologie in Actie. Politeia, Brussel, 241-256.

Conferences

 • Ginige, T., Green, I. and Van Calster, P., 2019. Are UK Nature Conservation Laws Fit for Purpose? In: 7th European Environmental Law Forum annual conference - Environmental Law for Transitions to Sustainability - Circular economy, climate change, water resource management and sustainable biodiversity 28-30 August 2019 Utrecht, Netherlands. 7th European Environmental Law Forum annual conference Cambridge – Antwerp – Portland: intersentia.

Reports

 • Van Calster, P., Goudriaan, H., Kaal, H., Cornelisse, Y. and van Schijndel, A., 2008. Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen Regionale Politiekorpsen en (V)MBO-Scholen, in opdracht van De Stuurgroep van het Project Stagebegeleiding VMBO/MBO bij Politie Haaglanden. (intern rapport).

Scholarly Editions

 • Van Calster, P. and Cools, M., 2007. It’s all about intelligence, stupid. It’s all about intelligence, stupid.
 • Van Calster, P. and Cools, M., 2007. It’s all about intelligence, stupid. European Journal of Intelligence Studies.
 • Van Calster, P., Vermeulen, G., Goethals, J., Ponsaers, P., Vander Beken, T. and Bruggeman, W.. Themanummer Panopticon: 30 jaar panopticon. Themanummer Panopticon.
 • Van Calster, P., Vermeulen, G., Goethals, J., Ponsaers, P., Vander Beken, T. and Bruggeman, W.. Hoe lokaal kan een veiligheidsbeleid zijn? Themanummer. Panopticon.
 • Van Calster, P.. Een pleidooi voor wetenschappelijk-criminologisch onderzoek naar micro-processen oftewel het vragen van aandacht voor het besef dat criminelen, rechercheurs en wetenschappers ook maar mensen zijn. Panopticon, 26, 6.

Others