Μια Σύντομη Σημειολογική Προσέγγιση της Σύνθεσης της Εικόνας των Πολιτικών Αρχηγών Μέσα από τις Πολιτικές Διαφημίσεις των Εθνικών Εκλογών 2019

Authors: Veneti, A.

Editors: Ιωαννίδης, Π. and Τσαουσάκης, Η.

Pages: 103-110

Publisher: Παπαζήσης

Place of Publication: Αθήνα

ISBN: 9789600236019

The data on this page was last updated at 05:32 on April 17, 2021.