A monitoring and control system design for renewable energy systems (In Turkish: Yenilenebilir enerji kaynaklı sistemler için akıllı izleme ve kontrol sistemi tasarımı)

Authors: Semiz, H. and Cetinkaya, D.

Conference: Proceedings of the Informatics Association of Turkey 32. National Informatics Congress (TBD Ulusal Bilişim Kurultayı)

Dates: 2015

Source: Manual