Nova pravila igre za delavce? Airbnb in Platformna Ekonomija

Authors: Ladkin, A. and Turnsek, M.

Journal: Javnost: The Public

Source: Manual