Wat wijkagenten doet schrijven. De Praktische Invulling van Discretionaire Ruimte

Authors: Van Calster, P., Claessen, G. and van Velzen, C.

Journal: Proces

Issue: 2

Pages: 61-71

The data on this page was last updated at 05:21 on January 17, 2021.