Bedrijfsverbetergebieden; een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium

Authors: Van Calster, P., Schuilenburg, M. and Guitjens, R.

Journal: Justitiële Verkenningen

Volume: 36

Issue: 5

Pages: 61-80

The data on this page was last updated at 05:12 on February 21, 2020.