De Pleegwijze van delicten als complementair onderdeel van kwantitatief criminologisch onderzoek

Authors: Van Calster, P. and van Wilsem, J.

Journal: Panopticon

Volume: 29

Issue: 3

Pages: 57-61

The data on this page was last updated at 05:17 on May 25, 2020.