Denkers en Doeners. Onderzoekstradities inzake Georganiseerde Criminaliteit in België en Nederland

Authors: Van Calster, P. and Vander Beken, T.

Journal: Tijdschrift voor Criminologie

Volume: Jubileumuitgave 30 jaar NVK, 45 jaar TvC

Pages: 9-14

The data on this page was last updated at 05:12 on February 21, 2020.