Barrow cemeteries in the Neolithic of north-western Europe. The case of Western Mecklenburg (Germany)

Authors: Behrens, A. and Darvill, T.

Journal: Materialy Zachodniopomorskie

Volume: 17

Pages: 125-162

ISSN: 0076-5236

Abstract:

Neolithic funerary monuments across north-west Europe are considered as cemeteries and here divided into two types: single-mound cemeteries, and multi-mound cemeteries. Their general characteristics are discussed in relation to models of access to the internal chambers, and the distribution of chambers within their cover-mounds. The 238 megalithic tombs recorded in Western Mecklenburg are classified according to whether they are single-mound cemeteries or components of multi-mound cemeteries, and the distributions compared. Examples and case studies are described, and possible understandings of the emergence of multi-mound cemeteries are considered in relation to social organization and connections with the landscape.

Abstrakt: Neolityczne grobowce w Europie Północno-Zachodniej występują w postaci pojedynczych nasypów i skupisk kurhanów. W pracy przedyskutowano ich podstawowe cechy z uwzględnieniem dostępu do głównej komory i jej lokalizacji wewnątrz nasypów. W zachodniej Meklemburgii zarejestrowano 238 grobowców megalitycznych, które sklasyfikowano pod względem liczby konstrukcji na stanowisku oraz porównano pod względem rozprzestrzenienia. Opisano przykłady oraz możliwe przyczyny pojawienia się cmentarzysk z wieloma konstrukcjami, rozważane na tle organizacji społecznej i relacji do elementów krajobrazu.

https://eprints.bournemouth.ac.uk/37483/

Source: Manual

Barrow cemeteries in the Neolithic of north-western Europe. The case of Western Mecklenburg (Germany)

Authors: Behrens, A. and Darvill, T.

Journal: Materialy Zachodniopomorskie

Volume: 17

Issue: New series

Pages: 125-162

ISSN: 0076-5236

Abstract:

Neolithic funerary monuments across north-west Europe are considered as cemeteries and here divided into two types: single-mound cemeteries, and multi-mound cemeteries. Their general characteristics are discussed in relation to models of access to the internal chambers, and the distribution of chambers within their cover-mounds. The 238 megalithic tombs recorded in Western Mecklenburg are classified according to whether they are single-mound cemeteries or components of multi-mound cemeteries, and the distributions compared. Examples and case studies are described, and possible understandings of the emergence of multi-mound cemeteries are considered in relation to social organization and connections with the landscape.

Abstrakt: Neolityczne grobowce w Europie Północno-Zachodniej występują w postaci pojedynczych nasypów i skupisk kurhanów. W pracy przedyskutowano ich podstawowe cechy z uwzględnieniem dostępu do głównej komory i jej lokalizacji wewnątrz nasypów. W zachodniej Meklemburgii zarejestrowano 238 grobowców megalitycznych, które sklasyfikowano pod względem liczby konstrukcji na stanowisku oraz porównano pod względem rozprzestrzenienia. Opisano przykłady oraz możliwe przyczyny pojawienia się cmentarzysk z wieloma konstrukcjami, rozważane na tle organizacji społecznej i relacji do elementów krajobrazu.

https://eprints.bournemouth.ac.uk/37483/

https://mzp.muzeum.szczecin.pl/index.php/en/mzp-new-series/mzp-tom-xvii

Source: BURO EPrints