Het gebruik van egodocumenten voor wetenschappelijk onderzoek

Authors: Van Calster, P.

Pages: 365

Publisher: Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (book)

The data on this page was last updated at 05:10 on February 17, 2020.