Search device for printed materials (in Turkish: Basılı dokümanlar için arama cihazı)

Authors: Cetinkaya, D.

Source: Manual