Een pleidooi voor wetenschappelijk-criminologisch onderzoek naar micro-processen oftewel het vragen van aandacht voor het besef dat criminelen, rechercheurs en wetenschappers ook maar mensen zijn

Authors: Van Calster, P.

Pages: 1-8

Publisher: Panopticon, 26, 6

The data on this page was last updated at 05:12 on February 26, 2020.